arrow_drop_down
location_on Twoja lokalizacja Polska ?
Dla Twojej wygody oraz w celu wyświetlenia prawidłowej ceny, wybierz kraj oraz język
Wybrane państwo

GWARANCJA

  1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.
  2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
  3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).


thumb_up
Linia jakości