arrow_drop_down
location_on Twoja lokalizacja Polska ?
Dla Twojej wygody oraz w celu wyświetlenia prawidłowej ceny, wybierz kraj oraz język
Wybrane państwo

Polityka poufności

1. Postanowienia ogólne

2. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis

3. W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

4. Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych

5. Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

6. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

7. Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

1. Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego https://pl.coral-club.com ).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Coral Club International Inc. 255 Duncan Mill Rd., Toronto, ON, Canada

2. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do rejestracji i korzystania z serwisu internetowego:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Imię ojca
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z serwisu, ale może ułatwić korzystanie z niego).

3. Użytkownik chcą zalogować się do serwisu podaje numer klubowy i hasło. Logowanie do Panelu Użytkownika obywa się na zasadzie specjalne wygenerowanego linka do Panelu, indywidualnego dla każdego Użytkownika.

4. Każdemu Użytkownikowi Serwis nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do numeru klubowego Użytkownika.

5. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu, takie jak:

 • Adres IP;
 • Logi cyfrowe;
 • Informację o skorzystaniu z Ciebie z Serwisu
 • Typ przeglądarki;
 • Nazwa domeny;
 • Typ systemu operacyjnego.

6. Serwis wykorzystuje ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu (Polityka plików cookies.). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, utworzonych i zarządzanych przez osoby trzecie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie danych przez osoby trzecie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści, działania i politykę bezpieczeństwa (prywatności) wspominanych stron internetowych, a także za ewentualną szkodę, jaką mogą one wyrządzić. Zachęcamy, aby upewnić się wcześniej, czy takie strony internetowe są bezpieczne, a następnie przekazywać jakiekolwiek informacje ich operatorom.

8. W przypadku odmowy podania wymaganych danych, rejestracja w charakterze Członka Klubu, a także założenie zamówienia nie będą możliwe.

3. W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Serwisu, w szczególności rejestracji, składania zamówień, a także w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń oraz komunikacji z Użytkownikami.

2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas w celu wysyłania Ci informacji handlowej (newsletter) jeśli wyrazisz na to zgodę.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

4. Udostępnienie przez Użytkownika danych umożliwia także analizę statystyk odwiedzin strony internetowej i preferencji klientów, a także poprawę jakości naszych usług oraz obsługi klientów.

4. Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator
 • Administrator, za zgodą użytkownika, może przekazać przetwarzanie jego danych osobowych innym podmiotom.
 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Serwisem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności. Dotyczy to następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego/karty kredytowej. Dane są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do obsługi płatności.
 • Osoby znajdujące się w strukturze Coral Club, Członkowie Klubu o wyższej lub niższej randze, mentorzy - w zakresie niezbędnym do korzystania przez nich z uprawień i obowiązków wynikających z członkowska w klubie
 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

5. Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Wszelkie dane, osobowe lub finansowe, które otrzymujemy od Państwa i które wymagają ograniczonego dostępu są przekazywane w formie zaszyfrowanej z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych protokołów, np. protokołu SSL. Z naszej strony gwarantujemy całkowitą ochronę pozyskanych od Państwa danych. Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Państwa, są przechowywane w niezmienionej formie oraz wykorzystywane wyłącznie z ich przeznaczeniem. Jednakże nie odpowiadamy za szkody poniesione przez Użytkowników, które mogą być wynikiem naruszenia zasad korzystania z niniejszego Serwisu lub publikacji danych osobowych na stornie internetowej.

6. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy, co będzie wiązało się z brakiem możliwości korzystania z Naszego serwisu.

2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
 • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Serwisu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Serwisu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

7. Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres: coral.poland@coral-club.com

Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące Polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza zwrotnego na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie praw autorskich
Wszystkie prawa, dotyczące zamieszczonych materiałów, produktów oraz ich nazw należą do Coral Club. Odtwarzanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie wspomnianych materiałów oraz przytaczanie informacji o produktach w jakiejkolwiek formie może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Firmy Coral Club. Podanie źródła pochodzenia wszelkich materiałów w postaci linku do oficjalnej strony Coral Club jest obowiązkowe.
Logotypy i znaki towarowe Coral Club oraz produktów sygnowanych tą marką stanowią zarejestrowane znaki towarowe Firmy Coral Club.asd